0342442266

Dịch Vụ vận hành

Martech tiếp nhận lại lò hơi, lò nhiệt nóng, lò dầu tải nhiệt hiện hữu của nhà máy đã đầu tư và đang vận hành. Martech tiến hành sữa chữa cải tạo hệ thống lò và đầu tư lắp đặt hệ thống tính lưu lượng hơi, nhiệt, đồng hồ nước, điện đã được kiểm định.

Dịch Vụ vận hành
Dịch Vụ vận hành
Dịch Vụ vận hành
Dịch Vụ vận hành

Cung cấp nhân công vận hành, nhiên liệu đốt, xe xúc cấp liệu để sản xuất hơi nhiệt theo nhu cầu của nhà máy. Thu hồi và xử lý xỉ, tro thải của nhiên liệu lò hơi, bảo đảm các thông số khí thải đạt các yêu cầu môi trường theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam.

Martech chịu trách nhiệm sửa chữa thay thế tất cả các thiết bị hư hỏng trong quá trình vận hành. Cung cấp các hồ sơ về kiểm định lò hơi, chứng chỉ an toàn vận hành lò hơi và chứng chỉ vận hành thiết bị áp lực của nhân viên để đảm bảo tuân thủ theo luật định.

Áp dụng các công nghệ kỹ thuật hiện đại, Martech luôn giám sát được nhân viên vận hành 24/24 thông qua tín hiệu PLC và camera truyền về phòng giám sát trung tâm, nơi có những nhân viên có kinh nghiệm lâu năm có khả năng hỗ trợ nhân viên tại các công trình khi có sự cố để đảm bảo cung cấp hơi nhiệt liên tục theo yêu cầu.

https://www.martech.com.vn/
https://www.martech.com.vn/catalog/view/theme/