0342442266

Xử lý khí thải

DẠNG LỌC BỤI TÚI

DẠNG LỌC BỤI TÚI

Sử dụng công nghệ rũ bụi bằng khí nén, làm tăng hiệu quả lọc bụi, tăng tính hoạt động ổn định và tin cậy cho thiết bị

DẠNG CYCLONE ĐA CẤP

DẠNG CYCLONE ĐA CẤP

Bao gồm các Cyclone con ghép lại với nhau, nhằm tăng hiệu suất lọc bụi.

DẠNG BỘ LỌC TĨNH ĐIỆN ESP

DẠNG BỘ LỌC TĨNH ĐIỆN ESP

Bộ lọc tĩnh điện rất hiệu quả trong việc kiểm soát lượng bụi trong hoạt động của lò hơi

https://www.martech.com.vn/
https://www.martech.com.vn/catalog/view/theme/