0342442266

Xi Măng - Thép

1. Tổng quan về ngành sản xuất xi măng

Quá trình sản xuất xi măng sử dụng nhiều năng lượng với mức tiêu thụ năng lượng khoảng 3.3 GJ đến 4GJ cho mỗi tấn xi măng được sản xuất. Ngoài ra, chi phí năng lượng chiếm 25% tổng chi phí sản xuất trong khi 75% năng lượng sử dụng sơ cấp là nhiệt năng.

hệ thống HRSG đang đi vào hoàn thiện

Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, để sản xuất được 1 tấn clinker cần tiêu thụ hết 58 - 60KWh điện; từ clinker để nghiền ra 1 tấn xi măng tiêu thụ khoảng 40KWh. Nếu sử dụng công nghệ nghiền hiện đại thì 1 tấn xi măng tiêu thụ khoảng 33 - 34KWh. Như vậy, nếu sản xuất và chạy 100% công suất, ngành xi măng sẽ tiêu thụ khoảng trên dưới 100 triệu KWh.

Trong bối cảnh giá cả điện và nhiên liệu như than, dầu không ngừng tăng thì chương trình tiết kiệm năng lượng và sử dụng nhiệt thừa để phát điện đã và đang được các doanh nghiệp ngành xi măng quan tâm, triển khai.

2. Ứng dụng của lò hơi trong ngành xi măng

thu hồi nhiệt thải từ nhà máy xi măng

Hệ thống lò nung clinker và hệ thống nghiền là 2 vị trí trọng yếu để tiết kiệm năng lượng trong sản xuất xi măng bằng lò quay, phương pháp khô kiểu mới, năng lượng tiêu hao trong quá trình này chiếm 97% tổng năng lượng cần dùng để sản xuất xi măng. Chính vì vậy, việc nâng cao tỷ lệ tận dụng năng lượng, thu hồi nhiệt thải là vấn đề chính của việc tiết kiệm năng lượng và giảm ô nhiễm môi trường.

thiết bị thu hồi nhiệt thải

Hệ thống thu hồi nhiệt, khí thải ra từ quá trình sản xuất xi măng để tạo thành hơi nước. Hơi nước này sẽ được đưa vào tuabin và hệ thống máy phát điện để tạo ra điện năng, nhằm tái sử dụng năng lượng cho nhà máy.

Ứng dụng hệ thống thu hồi nhiệt thải có thể làm tăng hiệu suất của nhà máy xi măng cũng như giảm lượng khí thải CO ra môi trường và giảm nhiệt độ của khí thải.

Ở Hàn Quốc, tất cả các nhà máy xi măng đã thành lập nhà máy sản xuất điện thu hồi nhiệt thải từ giữa những năm 1990 và hầu hết các nhà máy điện đã hoàn thành.


https://www.martech.com.vn/
https://www.martech.com.vn/catalog/view/theme/