0342442266
LÒ DẦU<strong> TẢI NHIỆT GHI XÍCH</strong>

LÒ DẦU TẢI NHIỆT GHI XÍCH

Được trang bị hoạt động một cách tự động hoặc bán tự động (bao gồm các thiết bị như xe múc, phễu chứa liệu, gầu tải,băng tải, vít tải..) được bố trí điều khiển một cách liên động, định lượng và tự động để cấp liệu cho lò dầu tải nhiệt. Hệ cấp liệu còn được trang bị thêm Cân khối lượng để xác định lượng nhiên liệu tiêu hao

LÒ DẦU<strong> TẢI NHIỆT GHI XÍCH</strong>
https://www.martech.com.vn/
https://www.martech.com.vn/catalog/view/theme/