0342442266

THÔNG ĐIỆP TỪ MARTECH

Đồng hành cùng Sứ mệnh “Phát triển năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường” và Tầm nhìn “Trở thành nhà cung cấp giải pháp năng lượng phù hợp”, Martech xác định năng lực cốt lõi là xây dựng một đội ngũ nhân sự chất lượng cao vận hành một hệ thống quản lý hữu hiệu. Vì vậy, tuyển chọn và phát triển nguồn lực luôn là một trong những mục tiêu thiết yếu trong mọi nguyên tắc và phương châm hành động của Martech.

Martech luôn tạo cơ hội công bằng với mức lương cạnh tranh, tôn trọng quyền cá nhân, phúc lợi tốt và phong cách làm việc chuyên nghiệp. Martech luôn cố gắng nuôi dưỡng một môi trường làm việc nơi đội ngũ nhân viên có thể phát triển bản thân, thỏa sức thể hiện sự đam mê góp phần vào sự thành công và phát triển của Công ty. Đây cũng là một sự khác biết tạo ra lợi thế cạnh tranh của Martech trên thị trường lao động hiện nay.

Martech xây dựng một đội ngũ nhân sự chất lượng từ việc tuyển dụng đến đào tạo phát triển, nghề nghiệp của mỗi nhân viên tại Martech được định hướng và hỗ trợ thông qua các cơ hội huấn luyện và phát triển, áp dụng những chương trình đào tạo hướng đến việc cung cấp các công cụ nhận thức và phát triển hoàn thiện về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Bên cạnh đó, chúng tôi khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả, đồng thời cân bằng giữa công việc và cuộc sống thông qua những hoạt động đậm nét truyền thống của Martech: chương trình kết nối thành viên, teambuilding, Giải bóng đá thường niên, trải nghiệm nhân viên… 

Từ đó, luôn hình thành từ nhận thức và phẩm chất của mỗi thành viên Martech 06 “Giá trị cốt lõi” tạo nên sự khác biệt và thành công toàn diện:

    “TRÁCH NHIỆM – CHÍNH TRỰC – SUY NGHĨ KỸ & HÀNH ĐỘNG NHANH – TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI –

                                                         TẬP TRUNG CHO KHÁCH HÀNG – UY TÍN” 

TRẢI NGHIỆM MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TẠI MARTECH

Huỳnh Tấn Bản - Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Sở

Kỹ Sư - Lê Quang Đạt

Anh Nguyễn Ngọc Linh - TBP Truyền Động

Anh Phạm Như Hưng - TBP Xử Lý Khí Thải

Anh Nguyễn Ngọc Toàn - Kỹ Sư Kinh Doanh

https://www.martech.com.vn/
https://www.martech.com.vn/catalog/view/theme/