0342442266
DẠNG CYCLONE ĐA CẤP

Giới thiệu

Bao gồm các Cyclone con ghép lại với nhau, nhằm tăng hiệu suất lọc bụi.

Bụi khói thải vào Cyclone con theo dạng xoắn vít, giúp tăng khả năng lọc bụi.

Đường khói vào, ra và hệ thống lấy bụi dưới Cyclone đa cấp được thiết kế phù hợp, giúp cho thiết bị hoạt động một cách hiệu quả và ổn định.

Đặc tính kỹ thuật

- Công suất lọc bụi: Theo công suất thiết kế của lò đốt
- Nhiệt độ làm việc: < 350 0C
- Trở lực qua thiết bị: < 600 Pa
- Hiệu suất: : ≥ 85% với đường kính cỡ hạt 15 μm

Công trình thực tế

cylcone.jpg

(Hình công trình thực tế)

sản phẩm liên quan

https://www.martech.com.vn/
https://www.martech.com.vn/catalog/view/theme/