0342442266
LÒ HƠI THU HỒI NHIỆT

Giới thiệu

Thiết bị Nồi hơi thu hồi nhiệt (HRSG) là một nồi hơi thu hồi năng lượng nhiệt từ các dòng khí nóng của các tua-bin khí hoặc của hệ thống lò đốt rác.

Hơi thu hồi sẽ được sử dụng vào quá trình sản xuất (áp thấp) hoặc cho quá trình phát điện (áp cao)

Đặc tính kỹ thuật

- Tính toán & thiết kế: Theo tiêu chuẩn ASME và TCVN
- Công tác chế tạo: Theo thiêu chuẩn ASME và TCVN
- Công suất bay hơi/tạo hơi: (10.000-200.000) kg/giờ
- Áp suất hơi vận hành: Lên tới 100 bar(g)
- Nhiệt độ hơi vận hành: Lên tới 5000C

Công trình thực tế

Lò hơi thu hồi nhiệt thải sản xuất tại nhà máy

Sản xuất tại xưởng


Lò hơi thu hồi nhiệt lắp đặt tại công trình

Lắp đặt tại công trình

Waste-heat-rec overy-boiler.j pg

Lò hơi thu hồi nhiệt thải hoàn thiện

Hệ thống Bypass Martech

Hệ thống By-Pass

Kiểm tra thiết bị Bypass tại nhà máy Martech

Thi công chế tạo hệ thống Bypass tại nhà máy Martech

Chế tạo thiết bị Bypass

Thi công thiết bị hệ thống ducting tại Martech

Ducting

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BÁO GIÁ

sản phẩm liên quan

Danh sách dự án tham khảo

https://www.martech.com.vn/
https://www.martech.com.vn/catalog/view/theme/