0342442266
GIẢI PHÁP: HỆ QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE (CEMS)

GIỚI THIỆU

Hệ thống quan trắc khí thải liên tục CEMS là sản phẩm giúp đo đạc các chỉ số môi trường cố định gồm: lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, lượng Oxy, bụi tổng, SOx, NOx và CO.. Hệ thống sẽ giám sát các thông số về công nghiệp & môi trường trực tuyến và gửi về sở TNMT.

Theo NGHỊ ĐỊNH 40/2019/NĐ-CP, ngày 13//5/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. Quy định các cơ sở có sử dụng lò hơi công nghiệp Từ 20 Tấn hơi/giờ trở lên (tính cho tổng công suất các lò hơi), trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nguyên liệu là khí đốt dầu DO, các cơ sở sử dụng lò dầu tải nhiệt từ 3.5 triệu kcal/giờ trở lên(tính cho tổng công suất các lò), trừ trường hợp sử dụng hoàn toàn nhiên liệu là khí đốt.. buộc phải lắp hệ thống quan trắc khí thải liên tục CEMS trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Sơ Đồ Hệ Quan Trắc Liên Tục

Trực Tiếp

truc-tiep.jpg

Gián Tiếp

gian-tiep.jpg

YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA THÔNG TƯ 24

các yêu cầu

yeu-cau-ky-thu at.jpg

Các thiết bị

1- Đầu Hút Mẫu

dau-hut-mau-ce ms.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model: FMD09 - Fodisch

- Kích thước: WxHxd : 440x640x1200mm

- Mức bảo vệ: IP 65

- Độ dài cây đo: 500mm

- Nhiệt độ môi trường đo: max 2800C

- Nhiệt độ môi trường: -20…+500C

- Nguồn cấp: 110/230V AC, 50-60hz, 24V DC, 5W

- Vận tốc: 3…10 m/s

- Lưu lượng: 0…3.200.000 m3/h

- Áp suất: 0....100 mbar

- Nhiệt độ: 0...3000c

2-  THIẾT BỊ PHÂN TÍCH:

thiet-bi-phan- tich-cems.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model: MGA12 - Fodisch

- Kích thước bộ phân tích: WxHxd : 483x133x350mm

- Nhiệt độ môi trường: 5…30oC

- Độ chính xác <2%

- Tín hiệu vào: 8 thông số

- Tín hiệu ra: 16 thông số

- Nguồn cấp: 110 V AC, 230 V AC/ 50-60Hz, 40W

- Tiêu chuẩn áp thử nghiệm: DIN EN 15267, QAL1, ID:0000039321; DIN EN 15267-3, TA Luft.

- Dãi đo:

- CO: 0...300/3000 mg/Nm3

- NO: 0...300/2000 mg/Nm3

- NO2: 0...300/600 mg/Nm3

- NOx: 0...760/3600 mg/Nm3

- SO2: 0...200/1500 mg/Nm3

- O2: 0...25 %

- Analogue outputs: 4...20 mA

- Digital signals: Failure, Maintenance, Maintenace request, Limit values, Measuring range.

3- THIẾT BỊ ĐO BỤI

thiet-bi-do-bu i-cems.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Model: DR-220-Durag

- Dải đo :0–10000mg/m3 (hiệu chuẩn 0-1000 mg/Nm3)

- Nguồn sáng : 530 nm, LED xanh

- Mặt bích : DN65

- Tín hiệu ra : RS485 modbus; 4/20 mA

- Tín hiệu ra dạng on/off : 2 contact NC/NO, max 60VDC/30VAC/ 0.5A

- Nguồncấp : 24 VDC

- Nhiệt độ môi trường :-20...50.C

- Bảo vệ chống xâm nhập : IP65

- Vật liệu : Vỏ polyamide, RAL 5017,

- Tự động vệ sinh bằng quạt thổi

3- HỆ THỐNG DÂY DẪN

he-thong-day-d an-cems.jpg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vật liệu: PTFE

- Nhiệt độ điều chỉnh: 0…1800C

- Nhiệt độ môi trường: -20…+400C

4-  CÁC THIẾT BỊ KHÁC

- Hệ làm lạnh khí mẫu

- Tủ phân tích

- Phòng điều khiển

- Thiết bị truyền tín hiệu về sở TNMT

- Bình khí chuẩn

- Bộ tích điện

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BÁO GIÁ

LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BÁO GIÁ

sản phẩm liên quan

https://www.martech.com.vn/
https://www.martech.com.vn/catalog/view/theme/